Strona główna  >  Uchwały  >  2006

Uchwała nr Nr VI/69/06
Rady Gminy
z dnia 2 sierpnia 2006


w sprawie zmiany Statutu Gminy Osielsko

.


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr IV/41/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 122, poz.1739, zm. Dz. Urz. z 2005 r. Nr 17, poz.1827)  wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 24 ust. 1 po słowach „Rada powołuje” wprowadza się dodatkowy zapis o treści „co najmniej”.
 
2)      w § 25 ust. 2  otrzymuje brzmienie „ Radny może być członkiem dwóch komisji stałych”.
Zdanie drugie § 25 ust. 2 skreśla się.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
     Uchwalanie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 22 ust. 1 powołanej ustawy „Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy”.  
    Wziąwszy pod uwagę zwiększającą się ilość spraw, które podlegają rozstrzygnięciu przez radę gminy zarówno fakultatywnie, jak i obligatoryjnie, Rada Gminy Osielsko postanowiła zmienić statut w przedmiocie organizacji wewnętrznej rady. Nowa regulacja dopuszcza możliwość powołania większej niż dotychczas ilości komisji stałych oraz zaangażowanie radnych w pracy dwóch komisji, oprócz komisji rewizyjnej. Wprowadzone zmiany w praktyce umożliwią inną organizację wewnętrzną rady gminy kolejnej kadencji, gdyż zmiana statutu wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a obecna rada gminy nie przewiduje zmian organizacji wewnętrznej.
 
 Wynik głosowania imiennego 1 (45kB) pdf
 
 

Opublikował: Klimek Wiesława (14 sierpnia 2006, 11:55:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3486

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij